DOSEKÁVANIE PÍSMA / SEKANIE PÍSMA

Sekanie písma , dopisovanie písma , dosekávanie písma , pieskovanie písma , dopisovanie dátumov úmrtia , ručné sekanie písma , dopísanie , gravírovanie , CNC opracovanie písma , pantograf , dátum úmrtia , celé mená , citáty a rôzne iné priamo na cintoríne . Všetky činnosti vykonávam priamo na pomníku ,  NIE JE ! POTREBNÉ DEMONTOVAŤ ALEBO DÁVAŤ DOLE NÁHROBNÝ KAMEŇ !  Nový nápis na pomníku bude dopísaný rovnakým typom písma ako už máte na pomníku . Ani nezbadáte že sa niečo dopisovalo . Všetko bude krásne a rovnaké . Samozrejme vrátane farebnej úpravy pozlátenia , postriebrenia či farbenia nápisov . Robím všetky typy písma – tlačené , písané , ornamentálne , cyrilika , azbuka , hebrejčina , latinské nápisy a iné svetové druhy písma vo všetkých svetových jazykoch . Kvôli správnosti cudzojazyčných novo vyhotovených nápisov zabezpečujem pre klientov úradný preklad prostredníctvom súdneho znalca .

pondelok, 12. marec 2018